RECYCLAGE BOUWPUIN

Op de vergunde puinbreekinstallatie verwerken wij bouw en sloopafval tot gerecycleerde granulaten met een specifieke korrelverdeling.

mengpuin
Mengpuin

menggranulaat
Menggranulaat 0/40mm

Prijslijst breekwerf

Technische fiches extranet copro

Certificaten BENOR-CE-COPRO