Grondstabilisatie & Bekalking

Onze mobiele bekalkings-installatie op rupsen is ontworpen voor het behandelen van gronden die fysisch niet in aanmerking komen voor hergebruik, bijvoorbeeld gronden met een te hoog leem/klei gehalte of zeer natte gronden.

Onze machine kan uitgegraven grondpartijen bekalken op locatie. (niet infrezen)

De belangrijkste voordelen van inmenging van kalk:

  • Geen transport- en stortkosten voor verwijderen van ongeschikte gronden.
  • Een onmiddellijke verbetering van de draagkracht van de grond.
  • Stabiliserend effect op langere termijn.
  • Behandelde grond dient niet onmiddellijk te worden toegepast, tussentijdse stockage is dus mogelijk.

Toepassingsgebieden:

  • Hergebruik van gronden bij wegen- en rioleringswerken.
  • Onderfundering van industriĆ«le gebouwen
  • Verwerkbaar maken van slibfracties (drogend effect)

voor

na