Recyclage bouwpuin

Op de vergunde puinbreekinstallatie verwerken wij bouw en sloopafval tot gerecycleerde granulaten met een specifieke korrelverdeling.

Downloaden

Mengpuin

Menggranulaat